STUUDIO DECORENTO MÜÜGITINGIMUSED

Voolmar OÜ (edaspidi Stuudio DecoRento, reg nr 11137512, Peetri 28, Tartu) ja klient, kes vormistab e-poes www.decorento.ee/pood tellimuse ja identifitseerib end sisestades tellimusele oma isikuandmed (edaspidi Klient), on kokku leppinud järgnevates tingimustes (edaspidi Müügileping)

1. Üldsätted

1.1. Lepingupooled juhinduvad omavaheliste suhete reguleerimisel Eesti Vabariigi seadustest ja muudest õigusaktidest ning Müügilepingus kokkulepitust.

1.2. Stuudio DecoRentol on õigus mistahes ajal teha E-poe pakutavasse teenusesse muudatusi.

1.3. Stuudio DecoRentol on õigus ühepoolselt muuta Müügilepingu tingimusi ilma, et tal oleks kohustus Kliendile teatada sellest kirjalikult elektronposti teel.

1.4. Müügilepingus toodud tingimustega tutvumine on Kliendile kohustuslik. Tellimuse esitamisel märkides linnukesega vastavas aknas ‘Nõustun tingimustega’, nõustub Klient, et on tutvunud Müügilepingus toodud tingimustega ja neist aru saanud.

1.5. Klient, kes valib välja soovitud tooted, kohustub sisestama tellimuse täitmiseks nõutud andmed, mis on märgitud tärniga.

2. Tooted ja ostu sooritamine

2.1. Teave kauba kohta on esitatud veebipoes vahetult kauba juures.

2.2. Kõik kuvatavad tooted ei pruugi alati laos olemas olla, mõned tooted on saadavad ainult ettetellimusega.

2.3. Eluslilledest toote puudumisel on Stuudio DecoRentol õigus tellitud toote pildil näidatud lillede mitteolemasolul asendada need teiste sama liiki või sarnast värvi lilledega, tagades seejuures ligilähedaselt sarnase välimusega toote. Lillede asendamise korral tagab Stuudio DecoRento, et tellimuse rahaline väärtus säilib.

2.4. Põhitoote puudumisel võetakse Kliendiga ühendust. Kui põhitoote asendamise osas kokkulepet ei saavutata, võib Klient tellimusest keelduda ja tasutud rahasumma tagastatakse.

2.5. Tulenevalt müüdavate toodete eripärast on tootepildid illustratiivsed ning võivad erineda tegelikust tootest.

2.6. Kliendi rahulolu on meie jaoks väga oluline. Kõikide tellimustega tegeleme suure hoole ja pühendumusega ning kõik meie kimbud ja seaded on alati värsked.

2.7. Eeldatakse, et Klient tellib toote ilma vaasi, keraamika või muu toote pildil näha oleva dekoratiivelemendita, kui toote kirjelduses ei ole märgitud teisiti.

2.8. Stuudio DecoRento ei vastuta Kliendi poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tingitud tellimuse mitte täitmise või mistahes sellest tulenevate tagajärgede eest.

2.9. Kõikide veebipoes olevad toodete hinnad on märgitud toodete juurde ja arvestatud eurodes. Hinnale lisandub tasu kauba kättetoimetamise eest.

2.10. Kauba kättetoimetamise tasu sõltub ostja asukohast ning kättetoimetamise viisist. Kättetoimetamise tasu kuvatakse ostjale tellimuse vormistamisel.

2.11. Makseid teostatakse kas kaardimaksena, arvega või pangalingi kaudu (Swedbank, SEB, Luminor vm) euromaksena. Andmed euromakse sooritamiseks koos kõigi kehtivate riiklike maksudega ja lisanduvate tasudega leiate pärast tellimuse kinnitamist ekraanile kuvatud ja e-postile saabuvalt arvelt.

2.12. Stuudio DecoRentol on õigus muuta e-poes kaupade hindu sellest Klienti eraldi teavitamata. Kui E-poes on hindu muudetud pärast Kliendi poolt tellimuse esitamist ja selle eest tasumist, siis tarnitakse Kliendile vastavad tooted tellimuse hetkel kehtinud hindadega.

3. Tellimuse vormistamine

3.1. Tuleb leida sobiv toode, tutvuda tooteinfoga ja kontrollida saadavust, mõnede toodete puhul ka tellimisaega.

3.2. Kauba tellimiseks tuleb lisada soovitud tooted ostukorvi.

3.3. Tellimuse vormistamiseks tuleb täita nõutud andmeväljad ning valida sobiv toodete kohaletoimetamise viis. Seejärel kuvatakse ekraanile tasu suurus, mille saab tasuda pangalingi kaudu või muu makselahenduse abil.

3.4. Tellimuse täitmiseks on Klient kohustatud täitma tärniga märgitud väljad ja sisestama küsitavad andmed.

4. Tarneaeg ja kohaletoimetamise tingimused

4.1. Peale kontaktandmete sisestamist, kuvatakse ostukorvi sisu ning palutakse valida tellimuse kättesaamise viis. Kliendil on tellimust tehes võimalik valida, kas Saaja tuleb tootele ise Veebipoe juurde järgi või viiakse toode Saaja poolt märgitud aadressile kullerteenusega.

4.2. Kullerteenuse hinna arvutamiseks on vaja sisestada sihtnumber.

4.3. Kullerteenuse osutamisel kehtib järgmine hinnakiri:

· tulen ise järele Stuudio DecoRento Peetri 28, 50303 Tartu €0,00

· transport Tartu piires ja lähiümbruses (sh Ihaste, Vahi, Ülenurme) €10.00

· transport Tartumaal €20.00

· transport üle Eesti €30.00

4.4. Stuudio DecoRento toimetab tooted kulleriga kohale kell 8.00-19.00. Muudel aegadel toimub kohaletoimetamine omavahelisel kokkuleppel.

4.5. Kui saaja ei ole kohal, siis võib Kuller jätta saadetise usaldusväärse kolmanda isiku (näit naabri, administraatori, uksehoidja, töökaaslane vms) kätte. Kui lillede või kingituse saaja keeldub põhjuseta saadetise vastu võtmast, siis tuleb arve täielikult tasuda.

5. Lepingust taganemine ja kaupade tagastamine

5.1. Kui tellimuse sisuks on eluslilled, eluslilleseseaded või lillekimbud pole vastavalt Võlaõigusseaduse §-le 53 lg 4 p 4 Kliendil lepingust taganeda võimalik.

5.2. Kui klient soovib taganeda tellimusest, mille esemeks ei ole Võlaõigusseaduse §- le 53 lg 4 p 4 toodu – eluslilled, eluslilleseaded või lillekimbud, kohustub ta sellest Stuudio DecoRentot kirjalikult teatama. Kirjalik teade tuleb saata elektronposti aadressil pood@decorento.ee või helistada numbril +372 5526290. E-kirja tuleb märkida tellimuse number, millest soovitakse taganeda ning lisada Kliendi kontaktandmed (eesnimi, perekonnanimi, tellimuse esitamise kuupäev, kontakttelefon) ja tellimusest taganemise põhjus.

5.3. Stuudio DecoRento kannab Kliendile tasutud summa tagasi hiljemalt 10 päeva jooksul alates lepingust taganemise soovi kätte saamisest.

5.4. Tagastamisel kantakse raha samale arvelduskontole, millelt toimus selle laekumine.

5.5. Veebipoest ostetud kaupadele kehtib 14 päevane tagastusõigus.

5.6. Tagastusõigust pole kiiresti riknevatel kaupadel (lilled, lilleseaded, lillekimbud) ega kaupadel, mida on muudetud vastavalt kliendi soovidele.

5.7. Tagastatav toode peab olema puuduseta, täiskomplektne, originaalpakendis ja kasutusjälgedeta.

5.8. Tagastamisega kaasnevad transpordikulud kannab Klient.

6. Kaebuste käsitlemise kord

6.1. Puudusega kauba puhul on Kliendil õigus esitada Stuudio DecoRento kaebus 12 tunni jooksul alates kauba üleandmise päevast. Kaebus tuleb esitada viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 12 tunni jooksul alates kauba puuduse avastamisest.

6.2. Kaebuste lahendamise aluseks on ostudokumendid (tellimuse kinnitus, leping jne), mis tõendavad, et kaup on ostetud OÜ Voolmarilt.

6.3. Stuudio DecoRento annab kaebuse objekti kohta omapoolse eksperthinnangu ja lahendab kaebuse hiljemalt 14 päeva jooksul alates kaebuse vastuvõtmise kuupäevast.

6.4. Kaebuse esitamise periood hakkab kehtima kauba ostukuupäevast.

6.5. Kaebus ei kuulu lahendamisele kui Stuudio DecoRento tõestab, et kaubal esinevad puudused on tekkinud Kliendi süül.

6.6. Kui Stuudio DecoRento on keeldunud Kliendi kaebust lahendamast või Klient ei ole nõus pakutud lahendusega ja leiab, et on rikutud tema õigusi või kahjustatud tema huve, võib Klient esitada kaebuse sellekohaseid vaidlusi lahendavale isikule või institutsioonile, tarbijakaebuste komisjonile Tarbijakaitseameti kaudu või kohtule.

7. Isikuandmete kogumine ja kasutamine

7.1. Voolmar OÜ on võtnud endale kohustuse kaitsta klientide ja kasutajate privaatsust. Sellest lähtuvalt oleme koostanud käesolevad privaatsuspoliitika põhimõtted, mis käsitlevad kliendi andmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist. Meie tegevus internetis on kooskõlas kõigi asjakohaste tegevuste ja vastavate Euroopa Liidu õigusaktide ja Eesti Vabariigi seadustega.

7.2. Isikuandmed on andmed, mida Stuudio DecoRento kogub üksikisiku tuvastamiseks või temaga ühenduse võtmiseks. Isikuandmete kogumine võib toimuda kliendi nõusolekul järgnevatel viisidel:

Kontaktandmete (sh teie nimi, postiaadress, telefoninumber, e-posti aadress, isikukood) esitamisel meie veebilehel või kaupluses veebilehe kasutamisel kliendi kontoinfost või küpsiste (cookies) kaudu ostu või tellimuse sooritamisel meie e-poes (e-pood võib paluda teatud veebilehe aladel vabatahtlikult esitada isikuandmeid ja personaalset informatsiooni. Nõutavad isikuandmed võivad sisaldada nime, isikukoodi, aadressi, postiindeksit, e-posti aadressi ja telefoninumbrit).

7.3. Kogutud isikuandmete abil saame teavitada kliente Stuudio DecoRento uudistest, kampaaniatest ja tulevastest sündmustest. Klient, kes ei soovi olla meie uudiskirjaloendis, saab ennast sellest igal ajal eemaldada. Kogutud isikuandmeid kasutame ka kauba kohaletoimetamiseks ning kliendi ees võetud kohustuste täitmiseks. Kliendi paremaks teenindamiseks võib Stuudio DecoRento avaldada teavet üksikute kasutajate kohta kolmandale osapoolele, kes osutab OÜ Voolmarile teenuseid ning on lepinguga kohustunud hoidma jagatud teavet konfidentsiaalsena. Kolmandaks osapooleks on näiteks meie partner, kelle ülesanneteks on e-poes müüdavate kaupade transport.

7.4. Stuudio DecoRento rakendab kõiki ettevaatusabinõusid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

7.5. Stuudio DecoRento võib kasutada Ostja isikuandmeid oma õiguste kaitseks ning edastada oma õiguste kaitseks vajalikus ulatuses Ostja isikuandmeid kolmandatele isikutele.

7.6. Kõik Stuudio DecoRento e-poe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Krüpteeritud andmesidekanal pankadega tagab ostu sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse.

7.7. Jätame endale õiguse vajadusel privaatsustingimusi muuta. Meie veebilehte kasutama asudes, eeldame, et olete nende põhimõtetega tutvunud ning nõustute nendega. Kõigi privaatsuspoliitika või andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste või muredega palume võtta meiega ühendust aadressil info@decorento.ee